2022.évi Közgyűlési meghívó

Tisztelt Tagunk!

Az Elektromosok Sporthorgász Egyesület soron következő közgyűlését 2022. május 31-én /kedd/  17.00 –kor tartja az Egyesület irodájában (9700 Szombathely, Király u. 13.), melyre szeretettel meghívjuk minden Tagunkat és kérjük szíves megjelenését.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani a meghirdetett közgyűlés helyén, azonos napirendi pontokkal, az eredeti közgyűlési időpontot követő 30 (harminc) perc elteltével.  A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben, a megjelentek számától függetlenül határozatképes

A másodszorra összehívott közgyűlés kitűzött időpontja 2022. május 31 /kedd/ 17.30 óra, melynek helyszíne szintén az Egyesület irodája (9700 Szombathely, Király u. 13. )

Tárgysorozat

1./ A Vezetőség előző közgyűlés óta végzett munkájáról történő beszámolók megvitatása és elfogadása                                     

1/a: Szervezeti és működési tevékenységek

Előadó: Porteleki Gábor

            1/b: Gazdasági és pénzügyi beszámoló

Előadó: Kovács Attila

2./ Felügyelő bizottság beszámolójának megvitatása, elfogadása                                                                    Előadó: Németh László – felügyelő bizottság. elnöke

3./ Fegyelmi bizottság beszámolójának megvitatása, elfogadása                    

Előadó: Knob Ernő– fegyelmi bizottság elnöke

4./ Alapszabály módosítás

5./ Tisztújítás

6./ Tagdíj és egyéb díjak módosítása

7./ Egyebek

Szombathely, 2022. 05. 23.

                         Horgászüdvözlettel:

                                                                      Porteleki Gábor     sk.               

                                                                              elnök