2021.évi közgyűlés meghívó

Tisztelt Tagunk!

Az Elektromosok Sporthorgász Egyesület soron következő közgyűlését 2021. március 26-án /péntek/  17.00 –kor tartja az Egyesület irodájában (9700 Szombathely, Király u. 13.), melyre szeretettel meghívjuk minden Tagunkat és kérjük szíves megjelenését.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani a meghirdetett közgyűlés helyén, azonos napirendi pontokkal, az eredeti közgyűlési időpontot követő 30 (harminc) perc elteltével.  A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben, a megjelentek számától függetlenül határozatképes

A másodszorra összehívott közgyűlés kitűzött időpontja 2021. március 26. /péntek/ 17.30 óra, melynek helyszíne szintén az Egyesület irodája (9700 Szombathely, Király u. 13. )

Tárgysorozat

1./ A Vezetőség előző közgyűlés óta végzett munkájáról történő beszámolók megvitatása és elfogadása                                       

1/a: Szervezeti és működési tevékenységek

Előadó: Porteleki Gábor

            1/b: Gazdasági és pénzügyi beszámoló

Előadó: Kovács Attila

2./ Felügyelő bizottság beszámolójának megvitatása, elfogadása           Előadó: Németh László – felügyelő bizottság. elnöke

3./ Fegyelmi bizottság beszámolójának megvitatása, elfogadása           

Előadó: Knob Ernő– fegyelmi bizottság elnöke

4./ Alapszabály módosítás

(Az egyesületi honlapon előzetesen elérhető lesz a javasolt módosítás)

5./ Tagdíj, közösségi munkadíj felülvizsgálata, módosítása

6./ Egyebek

Szombathely, 2021. 01. 02.

                         Horgászüdvözlettel:

Porteleki Gábor sk 

elnök